Tag: chuyển đồ đạc

Cách dọn văn phòng ở những địa hình khó

Cách dọn văn phòng ở những địa hình khó

Khi đóng gói nên phân loại riêng biệt các món đồ để hạn chế sự va đập cũng như hư hại đồ đạc trong quá trình di chuyển, đặc biệt là trong không gian nhỏ hẹp. Công ty bạn sắp