Tag: dịch vụ dọn văn phòng quận Đống Đa

Dịch vụ dọn văn phòng quận Đống Đa

Dịch vụ dọn văn phòng quận Đống Đa

Nhóm trưởng phụ trách sẽ phân công từng tổ làm việc theo chuyên môn và phận sự của mỗi người. Ví dụ: tổ đóng gói sẽ phụ trách đóng gói đồ đạc; tổ điện sẽ chuyên về việc tháo lắp