Tag: phân loại đồ đạc khi chuyển văn phòng

Hướng dẫn phân loại đồ đạc khi chuyển văn phòng

Hướng dẫn phân loại đồ đạc khi chuyển văn phòng

Bạn nên phân loại hồ sơ, tài liệu thành các nhóm như tài liệu quan trọng, tài liệu không quan trọng, tài liệu thường xuyên dùng, tài liệu ít dùng, tài liệu không còn cần đến và đóng gói vào