Tag: phong thủy chỗ làm việc

Vị trí làm việc theo phong thủy

Vị trí làm việc theo phong thủy

Vị trí năng động là khu vực xung quanh cửa ra vào. Nếu tinh thần đoàn kết trong công việc của bạn bị giảm thì nên sắp xếp lại, tổ chức lại vị trí đó. Vị trí bàn làm việc